Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

answer1 answer2
Κωδικός ερώτησης: 10977 4/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιόν από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους εμφανίζεται το σύμβολο του λουκέτου (lock symbol);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Σε ποιόν από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους εμφανίζεται το σύμβολο του λουκέτου (lock symbol);