Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

An updated antivirus software An antivirus software
Κωδικός ερώτησης: 10982 7/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following software can help us protect our computers from several security threats?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which of the following software can help us protect our computers from several security threats?