Κωδικός ερώτησης: 1101 1/21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016