Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Αμέσως (αν είναι συνδεδεμένος) Όταν ανοίξει την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κωδικός ερώτησης: 11021 2/42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πότε λαμβάνει ο παραλήπτης τα μηνύματα που του στέλνουμε με μια εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging - IM);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Πότε λαμβάνει ο παραλήπτης τα μηνύματα που του στέλνουμε με μια εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging - IM);