Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

να εφαρμόζουμε διάστημα και όχι να πατάμε enter να εισάγουμε το απαραίτητο κενό με τη χρήση enter
το διάστιχο να διαφέρει από παράγραφο σε παράγραφο
Κωδικός ερώτησης: 11039 26/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλό είναι αν θέλουμε να αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ δυο παραγράφων ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google