Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Κανένα Τα όμορα (γειτονικά) κελιά δεν είναι κενά
Κωδικός ερώτησης: 11043 20/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιό είναι το πρόβλημα με το φύλλο εργασίας της εικόνας;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Ποιό είναι το πρόβλημα με το φύλλο εργασίας της εικόνας;