Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

αποθηκεύουμε δεδομένα και εξάγουμε πληροφορίες αποθηκεύουμε πληροφορίες και εξάγουμε δεδομένα
αποθηκεύουμε μόνο δεδομένα αποθηκεύουμε μόνο πληροφορίες
Κωδικός ερώτησης: 11045 11/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια βάση δεδομένων...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Σε μια βάση δεδομένων...