Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

το σύστημα κρατήσεων αερογραμμών κυβερνητικά μητρώα
εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων
όλες οι υπόλοιπες
Κωδικός ερώτησης: 11046 12/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;