Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Airline reservation systems Governmental registries
Bank accounts records Hospital patients information
All of the rest
Κωδικός ερώτησης: 11046 12/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following databases are examples of a large scale database?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Which of the following databases are examples of a large scale database?