Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

σε όλους τους χρήστες στους κατάλληλους χρήστες
Κωδικός ερώτησης: 11049 15/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο διαχειριστής μιας βάσης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ο διαχειριστής μιας βάσης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα...