Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

να έχουμε τον ίδιο τίτλο σε όλες τις διαφάνειες να έχουμε διαφορετικό τίτλο σε κάθε διαφάνεια
Κωδικός ερώτησης: 11052 23/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Σε μια παρουσίαση καλό είναι...