Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

να χρησιμοποιούμε σύντομες και περιεκτικές εκφράσεις να χρησιμοποιούμε λίστες με κουκκίδες
αριθμημένες λίστες όλα τα υπόλοιπα
κανένα από τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 11053 24/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Σε μια παρουσίαση καλό είναι...