Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

short and concise phrases on a presentation. bulleted lists on a presentation.
numbered lists on a presentation. all the rest suggestions.
none of the rest suggestions.
Κωδικός ερώτησης: 11053 22/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

It is good practice to use …

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


It is good practice to use …