Κωδικός ερώτησης: 1111 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den Zellbereich C15:J15, so dass eine einfache durchgezogene Rahmenlinie nur im oberen und unteren Teil angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Formatieren Sie den Zellbereich C15:J15, so dass eine einfache durchgezogene Rahmenlinie nur im oberen und unteren Teil angezeigt wird.