Κωδικός ερώτησης: 112 1/26
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο στην παράγραφο με το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google