Κωδικός ερώτησης: 1125 2/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή σελίδα Web, με όνομα test.htm στον φάκελο IL-ates\Excel, ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016