Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

χαρακτήρες αριθμούς
πεδία αρχεία
Κωδικός ερώτησης: 11377 17/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε ______, εγγραφές και πίνακες

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε ______, εγγραφές και πίνακες