Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα ευρετήριο Μια σχέση
Ένα πρωτεύον κλειδί Ένα φίλτρο
Κωδικός ερώτησης: 11380 18/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια εγγραφή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τι χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια εγγραφή;