Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Normalansicht Foliensortierungsansicht
Notizenansicht Gliederungsansicht
Bildschirmpräsentation
Κωδικός ερώτησης: 11408 23/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Über welche Ansicht lässt sich am besten die richtige Reihenfolge der Präsentationsfolien überprüfen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Über welche Ansicht lässt sich am besten die richtige Reihenfolge der Präsentationsfolien überprüfen?