Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Normal view Slide Sorter View
Notes page View Layout view
Slideshow
Κωδικός ερώτησης: 11408 24/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is the most appropriate view to check whether your slides are in the correct order?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365

 

 

 


Which of the following is the most appropriate view to check whether your slides are in the correct order?