Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Πρόκειται περί εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Το πρόγραμμα το οποίο μας βοηθάει στην ανίχνευση ιών
Πρόκειται περί εφαρμογής η οποία προβάλει κείμενο Πρόκειται περί εφαρμογής η οποία προβάλει σελίδες γραμμένες σε γλώσσα HTML
Κωδικός ερώτησης: 11411 8/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι και που χρησιμεύει ένας φυλλομετρητής (web browser);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι είναι και που χρησιμεύει ένας φυλλομετρητής (web browser);