Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Zur Überprüfung der eigenen Computer-Identität bzw. des Servers. Zur automatischen Zahlung bei Online-Geschäften.
Zur Überprüfung des eigenen finanziellen Zustands. Zur Begrenzung des Zugriffs auf Webseiten durch das ständige Eingeben von Passwörtern.
Κωδικός ερώτησης: 11412 9/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu werden digitale Zertifikate verwendet?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Wozu werden digitale Zertifikate verwendet?