Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Καταγράφουν τα εγκατεστημένα προγράμματα Εγκαθίστανται χωρίς την συγκατάθεσή μας
Μας παρέχουν βοήθεια στην σύνδεση με τον παροχέα Internet Πρόκειται περί κωδικοποιημένων αρχείων τα οποία έχουν σχέση με τον ιστότοπο που επισκευτήκαμε
Κωδικός ερώτησης: 11413 10/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι κάνουν τα cookies στον υπολογιστή μας;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι κάνουν τα cookies στον υπολογιστή μας;