Κωδικός ερώτησης: 1152 3/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fixieren Sie im aktiven Arbeitsblatt die Fensterinhalte für die ersten zwei Zeilen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fixieren Sie im aktiven Arbeitsblatt die Fensterinhalte für die ersten zwei Zeilen.