Κωδικός ερώτησης: 1164 6/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Zellen A1:A4 auf ein passendes Format, so dass das Datum wie folgt angezeigt wird:

15.01.2004

15. Jan. 04

15. Januar 2004

15.1.04 3:20

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ändern Sie die Zellen A1:A4 auf ein passendes Format, so dass das Datum wie folgt angezeigt wird:
15.01.2004
15. Jan. 04
15. Januar 2004
15.1.04 3:20