Κωδικός ερώτησης: 1164 6/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

15/1/2004

15-Ιαν-04

15 Ιανουαρίος 2004

15/1/04 3:20

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:
15/1/2004
15-Ιαν-04
15 Ιανουαρίος 2004
15/1/04 3:20