Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Στη διαγραφή του αρχείου Στη μόλυνση του αρχείου
Στη συμπίεση του αρχείου Στην επαναδημιουργία του αρχείου
Κωδικός ερώτησης: 11654 15/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιά από τις προτεινόμενες περιπτώσεις συνίσταται η χρήση ενός λογισμικού προστασίας από ιούς;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10