Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Add printer Set as default Printer
Set as default port Change printer port
Κωδικός ερώτησης: 11656 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Assuming two printers have been installed in your computer. The printer which allows us to automatically print is the current one. Which of the following options enables you to change the current printer?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10