Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Να το αποθηκεύσουμε και μετά να το ελέγξουμε με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας κατά ιών Να το διαγράψουμε αμέσως
Να το ανοίξουμε και μετά να το ελέγξουμε με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας κατά ιών
Κωδικός ερώτησης: 11661 18/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνουμε όταν λάβουμε ένα σημαντικό για μας συνημμένο αρχείο με email, για το οποίο έχουμε αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου του;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Τι πρέπει να κάνουμε όταν λάβουμε ένα σημαντικό για μας συνημμένο αρχείο με email, για το οποίο έχουμε αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου του;