Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

We should save it to our computer and then scan it with an updated antivirus application. We should delete it immediately.
We should open it and then scan it with an updated antivirus application.
Κωδικός ερώτησης: 11661 18/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What should we do when we receive an email which contains an important file as attachment, if we can’t be sure of the safety of this file?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


What should we do when we receive an email which contains an important file as attachment, if we can’t be sure of the safety of this file?