Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η διαγραφή όλων των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων Η αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σύμφωνα με τον αποστολέα τους
Η διαγραφή μηνυμάτων που εστάλησαν σε ομάδα επαφών Η μετακίνηση όλων των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στο φάκελο Πρόχειρα (draft)
Κωδικός ερώτησης: 11662 19/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα προτεινόμενα αποτελεί μέθοδο αποτελεσματικής διαχείρισης μηνυμάτων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Ποιο από τα προτεινόμενα αποτελεί μέθοδο αποτελεσματικής διαχείρισης μηνυμάτων;