Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Deleting all unread email messages. Filing email messages according to sender.
Deleting email messages sent to contact groups. Moving all unread messages to the Drafts folder.
Κωδικός ερώτησης: 11662 19/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is an effective method of email management?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


Which of the following is an effective method of email management?