Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Hinzufügen einer digitalen Signatur zu einer E-Mail-Nachricht. Das Löschen einer ungelesenen Nachricht.
Das Verschieben einer nicht gelesenen Nachricht in einen anderen Mail-Ordner. Das Öffnen einer angehängten E-Mail-Nachricht.
Κωδικός ερώτησης: 11663 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Aktionen kann den Computer mit einem Virus infizieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Welche der folgenden Aktionen kann den Computer mit einem Virus infizieren?