Κωδικός ερώτησης: 1167 9/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie das aktive Arbeitsblatt wie folgt:

Zelle A1: Schriftfarbe Rot

Zelle A2: Füllungsfarbe Blau und Schriftfarbe Gelb

Zelle A3: Füllungsfarbe Schwarz, Text 1 und Schriftfarbe Weiß, Hinterground 1

Zelle A4: Füllungsfarbe Weiß, Hinterground 1, dunkler 25%

Zelle A5: Hintergroundfarbe: Weiß. Musterformat: Dünn Vertikal Gestreift und Musterfarbe: Weiß, Hinterground 1, dunkler 25%

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016