Λύση - Hot Spot
hotspot
Κωδικός ερώτησης: 11673 20/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε κλικ στο κατάλληλο στοιχείο ελέγχου έτσι ώστε να προ-επισκοπήστε το συνημμένο του επιλεγμένου μηνύματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Κάντε κλικ στο κατάλληλο στοιχείο ελέγχου έτσι ώστε να προ-επισκοπήστε το συνημμένο του επιλεγμένου μηνύματος.