Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα ακροατήριο παιδιών θα εκτιμήσει μια πολύχρωμη, σύντομη και με χιούμορ παρουσίαση Ένα ακροατήριο εφήβων θα εκτιμήσει μια μακροσκελή παρουσίαση με πολύ κείμενο
Ένα ακροατήριο με μικρή γνώση επί του αντικειμένου της παρουσίασης θα εκτιμήσει μια πολύ τεχνική παρουσίαση Ένα ακροατήριο με τεχνικές γνώσεις επι του αντικειμένου της παρουσίασης θα εκτιμήσει μια πολύχρωμη και χωρίς πολλές λεπτομέρεις παρουσίαση.
Κωδικός ερώτησης: 11680 19/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούν τα δημοργαφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου να επηρεάσουν τον τρόπο αποδοχής μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Πως μπορούν τα δημοργαφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου να επηρεάσουν τον τρόπο αποδοχής μιας παρουσίασης;