Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Οι εικόνες και τα γραφικά πρέπει να υποβοηθούν το κείμενο της παρουσίασης Πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα μαζί με σύνεση
Πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερα και πιο έντονα γραφικά και εικόνες Το κείμενο και τα γραφικά πρέπει να περιέχουν πολλές λεπτομέρειες
Κωδικός ερώτησης: 11682 21/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως πρέπει να χρησιμοποιούνται το κείμενο, οι εικόνες και τα γραφικά σε μια παρουσίαση για να υποβοηθήσουν την κατανόηση;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Πως πρέπει να χρησιμοποιούνται το κείμενο, οι εικόνες και τα γραφικά σε μια παρουσίαση για να υποβοηθήσουν την κατανόηση;