Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer würde vom Thema der Präsentation abgelenkt werden. Ihr Interesse wäre sicher groß.
Sie würden wohl viele Fragen stellen. Sie würden mehr Notizen machen.
Κωδικός ερώτησης: 11683 18/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Auswirkung hätte wohl die Verwendung von vielen Farben bei einer Präsentation?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Welche Auswirkung hätte wohl die Verwendung von vielen Farben bei einer Präsentation?