Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Θα αποσπόνταν η προσοχή τους από το θέμα της παρουσίασης Το ενδιαφέρον τους θα ήταν μεγάλο
Θα έκαναν περισσότερες ερωτήσεις Θα κρατούσαν περισσότερες σημειώσεις
Κωδικός ερώτησης: 11683 22/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν χρησιμοποιούσαμε πολλά χρώματα σε μια παρουσίαση πως θα επηρεαζόταν το ακροατήριο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αν χρησιμοποιούσαμε πολλά χρώματα σε μια παρουσίαση πως θα επηρεαζόταν το ακροατήριο;