Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Να αφιερώνουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα σε κάθε διαφάνεια Να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της παρουσίασης στον διαθέσιμο χρόνο
Να μιλάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση στον διαθέσιμο χρόνο. Να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της παρουσίασης στις αντιδράσεις του ακροατηρίου
Να προσέξουμε τι χρώμα θα εφαρμόσουμε στις γραμματοσειρές.
Κωδικός ερώτησης: 11684 23/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης τι πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με την εκφώνηση και τον τρόπο προβολής της παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης τι πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με την εκφώνηση και τον τρόπο προβολής της παρουσίασης;