Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Το κείμενο πρέπει να υποβοηθά τις γραφικές απεικονίσεις Πρέπει να χρησιμοποιούμε μικρόφωνο
Το μορφωτικό επίπεδο Η παρουσίαση πρέπει να είναι ανάλογη με την ηλικία του ακροατηρίου
Η επιλογή γραμματοσειράς μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές ανταποκρίσεις από το κοινό.
Κωδικός ερώτησης: 11685 24/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θα λάβετε υπ' όψιν σας σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου και το πόσο αυτά επηρεάζουν την αφομοίωση της παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θα λάβετε υπ' όψιν σας σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου και το πόσο αυτά επηρεάζουν την αφομοίωση της παρουσίασης.