Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ηλικιά Επάγγελμα
Οικογενειακή κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο
Κωδικός ερώτησης: 11686 25/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία δεν πρέπει να μας επηρεάζει κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία δεν πρέπει να μας επηρεάζει κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;