Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η λογική σειρά των διαφανειών Το ποσοστό προσοχής του κοινού
Τον χρόνο ολοκλήρωσης της παρουσίασης Την συνεχή κίνηση μας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 11687 26/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιον από τους παρακάτω παράγοντες δεν πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιον από τους παρακάτω παράγοντες δεν πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;