Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Τα γραφικά πρέπει να υποβοηθούν το κείμενο Το κείμενο πρέπει να υποβοηθά τα γραφικά
Τα γραφικά δεν πρέπει να συνοδεύονται από κείμενο Το κείμενο πρέπει να έχει πολλές λεπτομέρειες.
Κωδικός ερώτησης: 11688 27/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο σωστός σχεδιασμός μιας παρουσίασης μπορεί να εντυπωσιάσει το ακροατήριο. Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες βοηθά να αφομοιώσει καλύτερα το ακροατήριο μια παρουσίαση;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ο σωστός σχεδιασμός μιας παρουσίασης μπορεί να εντυπωσιάσει το ακροατήριο. Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες βοηθά να αφομοιώσει καλύτερα το ακροατήριο μια παρουσίαση;