Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η χρήση μικροφώνου Η ύπαρξη εξαερισμού
Η χρήση προβολικού Η αντίθεση μεταξύ των δεδομένων και του φόντου της παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 11689 28/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι σημαντικός σε σχέση με το μέγεθος του ακροατηρίου, τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι σημαντικός σε σχέση με το μέγεθος του ακροατηρίου, τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας;