Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ο χρόνος που το ακροατήριο μπορεί να αφιερώσει το 100% της προσοχής του πριν αφαιρεθεί Ο χρόνος διάρκειας κάθε διαφάνειας
Ο χρόνος εισαγωγής μιας παρουσίασης Ο χρόνος που το ακροατήριο αφιερώνει για να προσέξει τα γραφήματα μιας παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 11690 29/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι ο χρόνος αδιάσπαστης προσοχής του ακροατηρίου μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Τι είναι ο χρόνος αδιάσπαστης προσοχής του ακροατηρίου μιας παρουσίασης;