Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Γιατί το ακροατήριο δυσφορεί και αντιδρά αρνητικά Γιατί άνθρωποι με αχρωματοψία δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση
Γιατί οι συνδυασμοί αυτοί αποπροσανατολίζουν το ακροατήριο Γιατί οι συνδυασμοί αυτοί επηρεάζουν την αφομοίωση των περιεχομένων
Κωδικός ερώτησης: 11691 30/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς χρωμάτων κόκκινο-πράσινο και μπλε-κίτρινο στις παρουσιάσεις μας;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Για ποιον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς χρωμάτων κόκκινο-πράσινο και μπλε-κίτρινο στις παρουσιάσεις μας;