Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

από τους προγραμματιστές από τους ειδικούς στις βάσεις δεδομένων
από τους χρήστες των βάσεων δεδομένων
Κωδικός ερώτησης: 11753 20/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από ποιούς σχεδιάζονται και δημιουργούνται οι επαγγελματικές βάσεις δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Από ποιούς σχεδιάζονται και δημιουργούνται οι επαγγελματικές βάσεις δεδομένων;