Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Κανένα Ένα ερώτημα
Μια φόρμα Μια έκθεση
Κωδικός ερώτησης: 11759 22/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προβάλουμε και να συντηρήσουμε εγγραφές;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τι θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προβάλουμε και να συντηρήσουμε εγγραφές;