Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

δεδομένα/οι πληροφορίες πληροφορίες/τα δεδομένα
πληροφορίες/οι δεξιότητες δεδομένα/τα στοιχεία
Κωδικός ερώτησης: 11760 23/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν επεξεργαστούμε, οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο ________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι ________

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Αν επεξεργαστούμε, οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο ________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι ________